Wax Worm

Wax Worm Collaboration with Radovan Dranga.August 2020. The world of technology is starting to be more natural to us than living forms. The object is created from recycled cables. Talks about the power of nature and its ability to adapt to various adverse conditions caused by human intervention. Nature will prevail. https://www.youtube.com/watch?v=qbgSwDmNszc

Kraken

Kraken Collaboration with Radovan Dranga.May 2020. They prepared the work “Kraken”, which comes to life in a glass prism on the ground floor. It is made of cables and waste material and is meant to refer to a legendary sea creature. The authors offer a critical look at the current state of (not only) the […]

Glitch

Glitch Collaboration with Debris Company. July 2019. Ľudstvo, ktoré svojim správaním narúša chod sveta a smeruje k rozkladu dejinného kozmu sa opäť nachádza pred poslednou možnosťou záchrany a nového usporiadania. Danteho Očistec a jeho Božská komédia ožívajú v alegorickej podobe projektu Debris Company – Glitch. Očistec nachádzajúci sa medzi peklom a rajom predstavuje aj v súčasnosti časovo ohraničené pozemské peklo, v ktorom […]