Dovoľte mi pozvať Vás na vernisáž výstavy

KE-BA-BB 11

Spoločná poprieskumová výstava študentov
Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej
univerzity v Košiciach Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Vo štvrtok 24. februára 2011 o 17.00 hod vo výstavných priestoroch na prvom poschodí Považskej galérie umenia v Žiline.

Výstavu uvedú: Mira Sikorová a Roman Popelár